Project Wave of Tommorrow

Wave of Tomorrow ontwikkelt en presenteert interactieve kunstprojecten om het publiek op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier te betrekken bij actuele maatschappelijke opgaven. We zijn werkplaats, presentatie-instelling en festivalorganisatie. Wave of Tomorrow werkt aan de verbetering van de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving, het stimuleren van ontmoetingen met kunst en kunstenaars, sociale interactie (ook tussen mensen die elkaar nog niet kennen) en maatschappelijk engagement. We besteden vooral aandacht aan game- en playful design, eigentijdse kunstuitingen die in opkomst zijn en goed aanslaan bij de jongere generatie, één van onze belangrijkste doelgroepen.

Klant:
Wave of Tommorrow
Platform:
WordPress
Bekijk de websiteBekijk het project
Preview van het project

Wil je weten wat we voor jou kunnen doen?

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken
Neem contact met ons op